AANBOD VAN VOETBALACTIVITEITEN

Stichting SSBB (Stichting Sekolah Sepak Bola Belanda) is sinds 2012 actief op het eiland Ambon, Maluku. Hier organiseert zij voor kinderen op Ambon, tussen de 6 en 16 jaar, dagelijks kosteloos voetbalactiviteiten onder de naam Maluku United. Een deel van deze activiteiten vinden nu nog plaats bij de lagere scholen op het eiland tijdens de schooltijden. Regelmatig bezoekt de stichting de basisscholen waarbij zij steeds kinderen van een andere leeftijdsgroep deel laat nemen. Zo is het voor iedereen toegankelijk te kunnen voetballen.

TALENTSCOUT & -ONTWIKKELING

De stichting geeft talenten de mogelijkheid om zich onder haar hoede verder te ontwikkelen. Tijdens de activiteiten op de scholen worden talenten gescout. Zij krijgen ‘s avonds extra trainingen van Nederlandse trainers, die veelal op vrijwillige basis bij de stichting actief zijn. Intussen heeft de stichting een start gemaakt met het organiseren van een lokale competitie tussen de nabijgelegen dorpen, waaraan de talenten mee kunnen doen.

AANBOD NEDERLANDSE STAGEPLAATSEN OP DE MOLUKKEN

De stichting biedt actief stageplaatsen aan Nederlandse studenten van MBO- en HBO-opleidingen die meewerken aan de voetbalschool en aan andere sporten zoals zwemmen, fitness en dansen. Behalve studenten die een sportopleiding volgen, zijn er ook mogelijkheden voor studenten die een opleiding in de toeristische of dienstverlenende sector volgen. Wil jij ook stagelopen? Klik dan [hier] voor meer informatie.

WAAR BOUWEN WE VERDER AAN?

2021 staat in het teken van het aankopen van eigen grond, de start van de bouw van een sportaccommodatie met een duidelijke visie, die gericht is op het ontwikkelen van voetbaltalenten en kennis door scholing en huisvesting op de accommodatie.

HET COMPLEX MALUKU UNITED

Voor de activiteiten wordt nu gebruik gemaakt van de velden van de lagere scholen en de universiteit op Ambon. Gezien onze beoogde groei en de groei van het aantal studenten op Ambon bestaat de kans dat de huidige locaties niet meer toereikend zijn. Maluku United is in een vergevorderd stadium met een plan een eigen complex te bouwen, met verschillende sportfaciliteiten, een basisschool en huisvesting.  De school zal op eigen grond komen, zodat Maluku United er zeker van is dat de toekomstmogelijkheden van de scholieren worden gewaarborgd.

Met het eigen complex, met eerst twee velden en later groeiend naar vier voetbalvelden, kan Maluku United 400 voetbaltalenten aan.

SPORTGERELATEERD ONDERWIJS

De komende jaren worden er 400 spelers gescout over heel de Molukken. Naast Ambon scout Maluku United op de vijf grootste eilanden (Tanimbar, Kei Kecil, Maluku Utara, Timor, Babar). Voor deze scholieren creëert Maluku United in samenwerking met stichting SSBB en de plaatselijke overheid de mogelijkheid om professioneel getraind te worden, zodat zij zich vervolgens kunnen opwerken naar de sportacademie voor les en sportontwikkeling. Hier zal sportgerelateerd onderwijs gegeven worden middels een sportklas, zoals we dat hier in Nederland ook gewend zijn. ‘s Morgens naar school, tussen de middag trainen, dan weer naar school om vervolgens de dag af te sluiten met trainen. Hiermee zal Maluku United de eerste organisatie zijn in Indonesië, die dit aanbiedt met Nederlandse trainers.

SCHOLING & HUISVESTING

Op het complex Maluku United zal een basisschool gehuisvest zijn, zodat kinderen van onderwijs kunnen worden voorzien. De oudere kinderen worden begeleid naar de vervolgopleidingen die nabij gelegen zijn. De sportklas inclusief educatie zal geheel verzorgd worden door Maluku United. Zij geeft kinderen uit heel Maluku de kans om zich op deze manier te ontwikkelen. Ook voor huisvesting op het complex wordt gezorgd.

VERSCHILLENDE SPORTFACILITEITEN

Maluku United stimuleert in samenwerking met de Universiteit van Ambon de algehele sportontwikkeling. Studenten zullen middels een lidmaatschap gebruik kunnen maken van twee grote hallen voor verschillende binnensporten: naast futsal zal er aandacht zijn voor badminton, volleybal, vechtsporten en overige sporten. Zwemlessen (die stichting SSBB nu al aanbiedt) worden op een andere locatie gegeven. Verder staat er een aparte fitnessruimte op de planning waar een ieder apart lid van kan worden. In het gebouw voor kleedkamers zal de eerste verdieping ruimte geven aan kantoor- en vergaderfaciliteiten. Voor in de verdere toekomst liggen er plannen voor de bouw van appartementen en hotel, waarbij teams van buitenaf het complex kunnen afhuren voor trainingsstages.

TOEKOMSTPERSPECTIEF / BIJDRAGE GEMEENSCHAP AMBON

Uiteindelijk zullen de besten zich aansluiten bij de voetbalclub Maluku United om in de toekomst hogerop te kunnen voetballen.

Wanneer spelers niet meer in aanmerking komt voor de sportklas, wordt de speler aangeboden zijn opleiding af te ronden om vervolgens te worden betrokken bij projecten op andere eilanden (locaties) rondom Ambon. Zo helpen we de kinderen, die niet slagen als professioneel voetballer, wel om een goede baan te krijgen, wellicht in de sport. Op deze manier levert Maluku United een bijdrage aan de gemeenschap Ambon en zorgt dit project voor verbreding van de activiteiten, het opleidingsniveau en werkgelegenheid. Dit is een mooie combinatie voor de stad Ambon, een mooi voorbeeld voor de rest van de Molukken en daardoor voor heel Indonesië. Door dit succes zal de overheid inzien dat de Molukken ook recht heeft op extra ondersteuning voor scholen.

Niet onbelangrijk is het feit dat in de aankomende jaren de financiële ontwikkeling (met betrekking tot de olie- en gaswinning) zo groot zal zijn op de Molukken, dat veel investeerders en buitenlandse bedrijven zich er zullen vestigen. Met het te bouwen aanbod wil Maluku United ervoor zorgen dat de Molukse bevolking hier ook van kan profiteren.

Wanneer we bouwen, metselen we steen voor steen. Wanneer plannen worden uitgevoerd, werken we stap voor stap. Zo zijn ontwikkelingen mooi te volgen. Via onze socials houden we je op de hoogte van de vorderingen. Like ons op facebook, volg ons op instagram en abonneer je op ons youtubekanaal.